Arad Smart Talks

Arad Smart Talks

Obiectivul general al Proiectului Arad Smart Talks este:
Creșterea conștientizării și implicării tinerilor în dezvoltarea municipiului Arad.

Proiectul iși dorește să reunească în 6 conferințe un număr de minim 150 de tineri activi din mun Arad, care doresc să se implice în creionarea Aradului de mâine, cel în care și-ar dori să se dezvolte și să rămână ca și oraș de domiciliu, pe de o parte ca și ascultători activi, participanți la conferințe și pe de altă parte, prin implicarea activă a acestora în poiecte concrete de voluntariat existente sau care urmează a fi dezvoltate în viitor, de asociații existente sau care urmează a fi create de către tineri.

În acest sens, în urma finalizării conferințelor vom realiza o rețea de voluntari și persoane care își doresc să urmeze un traseu al carierei pe partea de voluntariat, în diverse domenii și le vom acorda consiliere și îndurmare în vederea facilitării accesului la proiecte, crearea unei asociații, strategii de obținere de finanțare, etc.

Conferințele Arad Smart Talks se vor desfășura în următoarele zile:

  • 19 mai 2022 ⋅ 18:00 Dezirabilitatea orașului prin turism și cultură, inclusiv cultura gastronomică
  • 24 mai 2022 ⋅ 18:00 Conferință având ca obiect mediul/pilonul arhitectura și infrastrustuctura
  • 31 mai 2022 ⋅ 18:00 Conferință având ca obiect mediul/pilonul educațional-academic
  • 02 iunie 2022 ⋅ 18:00 Conferință având ca obiect mediul/pilonul afaceri/economic
  • 07 iunie 2022 ⋅ 18:00 Conferință având ca obiect ideea unui green city în cadrul căreia se va creioana și omul viitorului (Homo Internauticus).
  • 09 iunie 2022 ⋅ 18:00 Concluziile și ideile de dezvoltare pentru fiecare pilon în parte.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați site-ul Arad Smart City

La fiecare conferință vom invita câte o personalitate activă, din zona de vest a țării și/sau alte orașe din țară care sunt luate/vizate ca etalon de dezvoltare pe anumite paliere, care să prezinte câte un pilon de interes pentru dezvoltarea municipiului nostru, care vor constitui tematicile generale ale fiecărei conferințe.