Despre noi

Scopul asociației

Ne dorim creșterea numărului de evenimente educativ-culturale la nivelul municipiului Arad, prin organizarea de evenimente, de conferințe și prin organizarea de ateliere de lucru, networking pentru persoanele interesate în transformarea municipiului Arad în SmartCity.

În urma conferințelor/evenimenelor organizate, vom solicita tinerilor care participă să vină și cu idei și propuneri care se vor putea prezenta autorităților precum și altor ONG-uri de profil și chiar și mediului privat, în ideea unei colaborări viitoare și identificării unei modalități de comunicare activă, eficientă și care să producă rezultate între factorii de decizie reprezentați de autoritățile și instituțiile publice, mediul privat, asociații și fundații care acționează în cele 5 domenii de dezvoltare și comunitate, reprezentată prin vocile tinerilor.